Главная
Каталог
Библиотека
Избранное
Порталы
Библиотеки вузов
Отзывы
Новости
 
12+
 
Предварительный просмотр документа

Славянские языки. Польский язык: Учебно-методический комплекс

Автор/создатель: Новикова О.В.
Год: 2008 
Учебно-методический комплекс (УМК) составлен на основе "Программы обучения польскому языку как иностранному для русскоговорящих учащихся", составленной Бланкой Конопкой (Варшава, 2000), и является основой организации учебного процесса в зависимости от конкретных условий, в которых проводится обучение, индивидуальных возможностей студентов и других факторов. УМК определяет цели обучения, умения, какими должны овладеть студенты, грамматический материал, тематику реферативных и самостоятельных работ. В УМК представлен план самостоятельной работы студентов, а также методические рекомендации к ней, контрольные вопросы, выносимые на зачеты, контрольно-измерительные материалы по модульно-рейтинговой системе оценки знаний, краткий польско-русский словарь выражений и оборотов. УМК предназначен для обучения польскому языку как иностранному студентов очного отделения филологического факультета. Основными предпосылками УМК являются: обучение польскому языку как иностранному, коммуникативный метод, учет сопоставительного анализа польского и русского языков.
Показать полное описание документа
Популярные ресурсы рубрик:
РЕЙТИНГ

Оценка пользователей:
Количество голосов: 0
Оцените ресурс:
5 4 3 2 1

ОТЗЫВЫ


Популярные ресурсы по теме

Приведенный ниже текст получен путем автоматического извлечения из оригинального PDF-документа и предназначен для предварительного просмотра. Изображения (картинки, формулы, графики) отсутствуют.
Czy to jest książka dla dzieci? Nie, dla dorosłych. •глаголы: służyć, przeznaczać, для чего - do Do czego służy to wykorzystywać, czego urządzenie? stosawać, używać •Oшибки типа: + do czego dla czego to służy? To jest dla pani. кому - dla kogo •Oшибки типа: •предлог na + ви- to wam (= to jest Obiad na 5 osόb нительный пад. dla butelka na mleko. pani/pana/państwa) 20. Обозначение условия, причины и следствия Jeżeli dzisiaj jest •сложноподчиненные środa, to za dwa предлож. с союзами: dni będzie piątek. jeżeli, jeśliby, gdyby Jeżeli będzie ładna pogoda, po- jedziemy na wycieczkę. Jeśliby nie spoźnił •подчеркнуть się, dostałby правописание -by kawałer tortu z (в польском язы- owocami. ке пишется слит- Gdyby wiedział, но). jak to zrobić, to postąpiłby inaczej. Dzięki ich pomo- cy, wszystko •предлоги: благодаря skończyło się dzięki +дательный кому/чему pomyślnie. пад., dzięki Za wszystko prag- przez + винительный komu/czemu nę пад.; pani podziękować. za + винительный из-за чего/кого Przez ciebie się пад.; przez kogo/co, z spόźnimy. z/ze + родительный powodu Pęknę ze śmiechu! пад. kogo/czego Wykład jest z powodu + P. п.; от чего odwołany z w wyniku + P. п. z / ze/ czego powodu choroby wykładowcy. •Oшибки типа: 81 wtedy domόwili się. W takim razie / тогда – wtedy, w (=W takim razie/A A więc takim razie więc…) Dobrze / zgoda! 21. Выражение оценки Czy lubisz swoją •глаголы: lubić, szkołę? kochać, •Oшибки типа: Czy lubisz słuchać szanować, podoba mi się pols- muzyki Chopina? cenić, podobać, ki chleb, nie podo- Czy podobają się smakować, oce- ba się bigos. tobie kolędy pol- niać, myśleć, skie? uważać, sądzić Czy smakuje tobie bigos? Jak oceniasz ten spektakl? •Hеправильное Pozytywnie. употребление co и Negatywnie. że, например: Jestem zach- myśłę, co ta książka wycony. jest ciekawa. Rozczarował mnie. •сложно-подчи- Dlaczego uważasz, ненные предл. że sądzisz, że… Myślę, że to jest ciekawe rozwiązanie. Jaki jest twόj sto- sunek do…? •Oшибки типа: Wszyscy uważają uważają go dobrym go za mądrego człowiekiem. człowieka. Nowa metoda ma wady i zalety. Plusy i minusy. Czy zgadzasz się z tym poglądem? Nie zgadzasz się z tym poglądem? Nie zgadzam się. Jest to błędny pogląd. Ma pani/pan rację. 82 Nie mają państwo racji. Oбразцы склонений и спряжений Имя существительное (rzeczownik) Женский род (rodzaj żeński) Единственное число (liczba pojedyńcza) Им. п. ściana ziemia stacja wieża Р. п. ściany ziemi stacji wieży Д. п. ścianie ziemi stacji wieży В. п. ścianię ziemię stację wieżę Т. п. ścianą ziemią stacją wieżą П. п. ścianie ziemi stacji wieży Зват.п. ściano! ziemio! stacjo! wieżo! И. п. wykładowczyni myśl noc Р. п. wykładowczyni myśli nocy Д. п. wykładowczyni myśli nocy В. п. wykładowczynię myśl noc Т. п. wykładowczynią myślą nocą П. п. wykładowczyni myśli nocу Зват. п. wykładowczyni! myśli! nocу! Множественное число (liczba mnoga) И. п. ściany ziemie stacje wieże Р. п. ścian ziem stacji wiеż Д. п. ścianom ziemiom stacjom wieżom В. п. ściany ziemie stacje wieże Т. п. ścianami ziemiami stacjami wieżami П. п. ścianach ziemiach stacjach wieżach Зват. п. ściany! ziemie! stacje! wieże! И. п. wykładowczynie myśli noce Р. п. wykładowczyń myśli nocy 83 Д. п. wykładowczyniom myśliom nocom В. п. wykładowczynie myśli noce Т.п. wykładowczyniami myślami nocami П. п. wykładowczyniach myślach nocach Зват. п. wykładowczynie! myśli! noce! Мужской род (rodzaj męski) Единственное число (liczba pojedynycza) И. п. sklep kamień palec Р. п. sklepu kamienia palca Д. п. sklepowi kamieniowi palcowi В. п. sklep kamień palec Т. п. sklepem kamieniem palcem П. п. sklepie kamieniu palcu Зват. п. sklepie kamieniu palcu Множественное число (liczba mnoga) И. п. sklepy kamienie palce Р. п. sklepόw kamieni palcόw Д. п. sklepom kamieniom palcom В. п. sklepy! kamienie! palce! Т. п. sklepy kamienie palce П. п. sklepami kamieniami palcami Зват. п. sklepach! kamieniach! palcach! Лично-мужские существительные (rzeczowniki męsko-osobowe) Единственное число (liczba pojedynycza) И. п. robotnik minister poeta Р. п. robotnika ministra poety Д. п. robotnikowi ministrowi poecie В. п. robotnika ministra poetę Т. п. robotnikiem ministrem poetą П. п. robotniku ministrze poecie Зват. п. robotniku! ministrze! poeto! 84 Множественное число (liczba mnoga) И. п. robotnicy ministrowie poeci Р. п. robotnikόw ministrόw poetόw Д. п. robotnikom ministrom poetom В. п. robotnikόw ministrόw poetόw Т. п. robotnikami ministrami poetami П. п. robotnikach ministrach poetach Зват. п. robotnicy ministrowie poeci Средний род (rodzaj nijaki) Единственное число (liczba pojedyncza) И. п. drzewo mieszkanie imię zwierzę muzeum Р. п. drzewa mieszkania imienia zwierzęcia muzeum Д. п. drzewu mieszkaniu imieniu zwierzęciu muzeum В. п. drzewo mieszkanie imię zwierzę muzeum Т. п. drzewem mieszkaniem imieniem zwierzęciem muzeum П. п. drzewie mieszkaniu imieniu zwierzęciu muzeum Зват. п. drzewo! mieszkanie! imię! zwierzę! muzeum! Множественное число (liczba mnoga) И. п. drzewa mieszkania imiona zwierzęta muzea Р. п. drzew mieszkań imion zwierzęta muzeόw Д. п. drzewom mieszkaniom imionom zwierzątom muzeow В. п. drzewa mieszkania imiona zwierzęta muzea Т. п. drzewami mieszkaniami imionami zwierząami muzeami П. п. drzewach mieszkaniach imionach zwierzętach muzeach Зват. п. drzewa! mieszkania! imiona! zwierzęt! muzea! Имя прилагательное (przymiotnik) Прилагательные с основой на твердый согласный (przymiotniki twardotematowe) Единственное число (liczba pojedyncza) 85 И. п. nowy nowe nowa Р. п. nowy nowego nowej Д. п . nowemu nowemu nowej В. п. nowy, nowego nowe nową Т. п. nowym nowym nową П. п. nowym nowym nowej Зват. п. nowy nowe nowa Множественное число (liczba mnoga) И. п. nowe nowi Р. п. nowych nowych Д. п. nowym nowym В.п. nowe nowych Т. п. nowymi nowymi П. п. nowych nowych Зват. п. nowe! nowi! Прилагательные с основой на мягкий согласный (przymiotniki miękkotem- atowe) Единственное число (liczba pojedyncza) м. род ср. род ж. род И. п. tani tane tania Р. п. taniego taniego taniej Д. п. taniemu taniemu taniej В. п. tani, taniego tanie tanią Т. п. tanim tanim tanią П. п. tanim tanim taniej Зват. п. tani! tanie! tania! Mножественное число (liczba mnoga) женско-вещные формы лично-мужские формы 86 И. п. tantie tani Р. п. tanich tanich Д. п. tanim tanim В. п. tanie tanich Т. п. tanimi tanimi П. п. tanich tanich Зват. п. tanie! tani! Прилагательные с основой на (przymiotniki z tematem na, k, g) Единственное число (liczba pojedyncza) м. род ср. род ж. род И. п. daleki dalekie daleka Р. п. dalekiego dalekiego dalekiej Д. п. dalekiemu dalekiemu dalekiej В. п. daleki, dalekiego dalekie daleką Т. п. dalekim dalekim daleką П. п. dalekim dalekim dalekiej Зват. п. daleki! dalekie! dalek! Множественное число (liczba mnoga) женско-вещные лично-мужские И. п. dalekie dalecy Р. п. dalekich dalekich Д. п. dalekim dalekim В. п. dalekie dalekich Т. п. dalekimi dalekimi П. п. dalekich dalekich Зват. п. dalekie! dalecy! Местоимение (zaimek) Вопросительные (pytajne) И. п. kto? сo? Р. п. kogo? czego? Д. п. komu? czemu? 87 В. п. kogo? co? Т. п. kim? czim? П. п. (o) kim? (o) czym? Личные(osobowe) и возвратные (zwretny) Единственное число (liczba pojedyncza) И.п. ja, ty - Р. п. mnie cię, ciebie siebie Д. п. mi, mnie ci, tobie sobie В. п. mię, mnie cię, ciebie się, siebie Т. п. mną tobą sobą П. п. mnie tobie sobie Зват. п. - ty! - Множественное число (liczba mnoga) И. п. my wy Р. п. nas was Д. п. nam wam В. п. nas was Т. п. nami wami П. п. nas was Зват. п. - wy! Единственное число (liczba pojedyncza) И. п. on ono ona Р. п. go, jego (niego) go, jego (niego) jej (niej) Д. п. mu, jemu (niemu) mu, jemu (niemu) jej (niej) В. п. go, jego, (niego) je (nie) ją, (nią) Т. п. nim nim nią П. п. nim nim niej Множественное число (liczba mnoga) И. п. one oni Р. п. ich (nich) ich (nich) Д. п. im (nim) im (nim) В. п. je (nie) ich (nich) 88 Т. п. nimi nimi П. п. nich nich Притяжательные (dzierżаwcze) Единственное число (liczba pojedyncza) м. род ср. род ж. род И. п. mόj moje moja Р. п. mojego, mego mojego, mego mojej, mej Д. п. mojemu, memu mojego,mego mojej, mej . В. п. mόj, mojego, mego moje moją, mą Т.п. moim, mym moim, mym moją, mą П. п. moim, mym moim, mym mojej, mej Множественное число (liczba mnoga) женско-вещные лично-мужские И. п. moje, me moi Р. п. moich, mych moich, mych Д. п. moim, mym moim, mym В. п. moje, me moich, mych Т. п. moimi, mymi moimi, mymi П. п. moich, mych moich, mych Указательные (wzkasująe) Единственное число (liczba pojedyncza) м. род ср. род ж. род И. п. ten to ta Р. п. tego tego tej Д. п. temu temu tej В. п. ten, tego to tę Т. п. tym tym tą П. п. tym tym tej Множественное число (liczba mnoga) женско-вещные формы лично-мужские формы И. п. te ci Р. п. tych tych 89 Д. п. tym tym В. п. te tych Т. п. tymi tymi П. п. tych tych Имя числительное (liczebnik) Количественные (głόwne) м., ср. род ж.род лично-мужские И. п. dwa dwie dwaj, dwόch Р. п. dwόch dwόch dwόch Д. п. dwom dwom dwom В. п. dwa dwie dwόch Т. п. dwoma dwiema dwoma П. п. dwόch dwόch dwόch женско-вещные лично-мужские И. п. trzy trzej, trzech Р. п. trzech trzech Д. п. trzem trzem В. п. trzy trzech Т. п. trzemа trzemа П. п. trzech trzech женско-вещные лично-мужские И. п. pięć pięciu Р. п. pięciu pięciu Д. п. pięciu pięciu В. п. pięć pięciu Т. п. pięciu, pięcioma pięciu, pięcioma П. п. pięciu pięci Cобирательные (zblorowe) И. п. dwoje czworo Р. п. dwojga czworga Д. п. dwojgu czworgu 90
Яндекс цитирования